Veel gestelde vragen

  1. Wanneer is het rijbewijs C verplicht ?
  2. Wanneer is het rijbewijs CE verplicht ?
  3. Wanneer moet iemand met rijbewijs C ook de vakbekwaamheid hebben ?
  4. Welke nascholingscursussen moet ik volgen?

1. Wanneer is het rijbewijs C verplicht ?

Rijbewijs categorie C is verplicht voor het besturen van een vrachtauto. We spreken van een vrachtauto als het een motorvoertuig betreft:

  • wat niet is ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen,
  • waarvan de tmm.* meer is dan 3500 kg. 
    * Tmm. is de afkorting voor toegestane maximum massa, dit gewicht is te vinden op het kentekenbewijs.

2. Wanneer is het rijbewijs CE verplicht ?

Rijbewijs categorie CE is verplicht voor het besturen van een vrachtauto met een aanhangwagen waarvan de Tmm. meer bedraagt dan 750 kg. Onder aanhangwagen wordt ook een oplegger verstaan.

3. Wanneer moet iemand met rijbewijs C ook de vermelding 'code 95' hebben ?

De code 95 (vakbekwaamheid beroepschauffeur) is verplicht voor het besturen van een vrachtauto (eventueel met aanhangwagen), waarvan de tmm. meer bedraagt dan 3500 kg. Deze eis geldt voor bestuurders die beroepsmatig goederen vervoeren met een vrachtauto. In bepaalde gevallen zijn vrijstellingen mogelijk. Zie hiervoor de site van de Inspectie Leefomgeving & Transport (www.ilent.nl).

De code 95 is ook vereist voor kandidaten die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt en rijbewijs C willen halen.

4. Welke nascholingscursussen moet ik volgen ?

Om vakbekwaam te blijven dient een chauffeur 35 uur nascholingscursussen te volgen, en wel tenminste 7 uur praktijktraining, de resterende 28 uur mag uit theoretische cursussen bestaan. De einddatum van de geldige vakbekwaamheid staat op het rijbewijs achter de categorieën C, D en CE, met de aanduiding '95' ervoor. Voorafgaand aan deze datum moeten cursussen worden gevolgd. Hiervoor kan uit diverse cursussen, met of zonder e-learning, gekozen worden.