Opleidingen

Twee wegen naar het vrachtautorijbewijs !

In de opleiding voor het vrachtautorijbewijs kan gekozen worden uit twee trajecten:

 1. Het traject 'rijbewijs C'
 2. Het traject 'rijbewijs C met vakbekwaamheid'

In het traject 'rijbewijs C' wordt er vanuit gegaan dat alleen rijbewijscategorie C nodig is en niet de vakbekwaamheid. Dit traject kunt u volgen als u rijbewijs C wilt behalen om bijvoorbeeld een camper te mogen besturen. Ook als u minder dan 12 uur in een week een vrachtauto bestuurt, hoeft u in bepaalde gevallen niet vakbekwaam te zijn.

In het traject 'rijbewijs met vakbekwaamheid' krijgt u aan het eind van het traject het rijbewijs C en de aantekening vakbekwaamheid.

Wat is het verschil in opleiding en examens tussen traject 1 en 2?

Traject 1: alleen rijbewijs C    

 • Theorie-examen RV1:  verkeer en techniek,  50 vragen
 • Theorie-examen R2C:  administratieve zaken,  40 vragen
 • Praktijkexamen met de vrachtauto

Traject 2: rijbewijs C met vakbekwaamheid

 • Theorie-examen RV1:  verkeer en techniek,  50 vragen
 • Theorie-examen V2C:  administratieve zaken,  50 vragen
 • Theorie-examen V3C:  3 cases met elk 15 vragen
 • Praktijktoets 'Besloten terrein'
 • Praktijktoets 'Praktische toets'
 • Praktijkexamen met de vrachtauto