ADR certificaat

ADR-certificaat (vervoer van gevaarlijke goederen over de weg) 

Vervoer je gevaarlijke stoffen binnen Europa? Dan ben je verplicht om een ADR-certificaat te halen. ADR betekent: Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. Deze afkorting verwijst naar de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de wegen van Europa. De volgende punten komen daarbij aan de orde:

  • Criteria voor de categorie-indeling van gevaarlijke goederen
  • Voorwaarden voor vervoer
  • Eisen aan tanks en verpakkingen
  • Procedures voor verzending, etikettering en documentatie

Het vakbekwaamheidcertificaat ADR is (behoudens uitzonderingen) verplicht voor bestuurders die met hun voertuig gevaarlijke goederen vervoeren. Dit geldt niet alleen voor vervoer in een tankwagen maar ook voor stukgoedvervoer.  

Rijnberg opleidingen BV verzorgt zowel Basis als Tank cursussen voor het ADR, (inclusief code 95) ook herhalingen. Onze instructeur is daarnaast ook gediplomeerd Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen voor het wegtransport en heeft daarmee een hoop expertise op zak.

In de cursus leert u o.a: de eigenschappen van de verschillende gevaarlijke goederen, de regels die aan het vervoer van gevaarlijke goederen verbonden zijn, brandbestrijding, vervoerdocumenten, enz.

Het examen ter behaling van het ADR-certificaat, bestaande uit een aantal vragen (afhankelijk van de module), wordt met behulp van een computer afgenomen. Voor elke module moet nu een apart examen worden afgelegd. Dus voor BASIS een examen en voor TANK een examen. Er worden geen mondelinge examens meer afgenomen.

Het ADR-certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar. Dat betekent dat u elke 5 jaar een verlengingsexamen dient af te leggen om in het bezit te blijven van een geldig ADR-certificaat. Na het vierde jaar van geldigheid kunt u al een verlengingsexamen afleggen. Zo zorgt u er voor dat u niet te laat bent!

Informeer vrijblijvend naar onze cursusdata!