Medische keuring

Iedereen die een rijbewijs in de categorie C en/of CE wil behalen moet een medische keuring ondergaan. Wij raden u aan deze keuring al in een vroeg stadium te laten uitvoeren. De tijd die verstrijkt tussen het moment van keuren en het hebben van een geschiktheidsverklaring van het CBR, is afhankelijk van uw medische toestand. Het opleidingstraject hoeft door een vroege keuring geen onnodige vertraging op te lopen.

De eerste stap die hiervoor gezet moet worden, is het invullen van een 'gezondheidsverklaring voor rijbewijs CDE'. Deze kunt u kopen bij mijnCBR.nl. Daar zijn kosten aan verbonden. Je kunt de verklaring digitaal invullen en afrekenen met IDeal. Dit moet met DigiD met SMS code of via de DigiD app. Let op heb je dit nog niet, houd er dan rekening mee dat het aanvragen van deze code minimaal 3 werkdagen duurt.

Binnen vier weken hoor je of je wel of niet rijgeschikt bent verklaard, of dat het CBR aanvullend onderzoek nodig acht. De gezondheidsverklaring moet u zelf invullen en ondertekenen, de ARBO-arts dient een Keuringsverslag in te vullen. Dit kan allemaal digitaal gebeuren op mijnCBR.nl, dit is uiteraard veel sneller.

Het is ook nog mogelijk om papieren formulieren in te vullen. Deze ingevulde verklaringen moet worden opgestuurd (in bijgevoegde envelop) naar het CBR. Let op, deze manier duurt langer. Na goedkeuring door de CBR-arts ontvangt u een 'verklaring van geschiktheid voor categorie C of CE'. 

Zonder deze verklaring kan geen praktijkexamen aangevraagd worden.