Praktische toets

Voor de opleiding rijbewijs C met vakbekwaamheid is één van de praktijktoetsen de ’Praktische toets’.

Bij de praktische toets worden de volgende scenario's behandeld.

  • Controle veiligheidsvoorzieningen
  • Laden, stuwen, vastzetten en lossen van lading
  • Voorkomen van fysieke risico's
  • Voorkomen van criminaliteit en illegaliteit
  • Maatregelen bij noodsituaties
  • Maatregelen bij gladheid
  • Maatregelen bij storingen
  • Invullen schadeformulier

Een aantal van deze scenario's moeten tijdens de 30 minuten durende eindtoets met goed gevolg worden uitgevoerd.

De eindtoets wordt door de instructeur afgenomen. Het resultaat wordt gemeld bij de exameninstantie CCV.